Sojiro

Hikari No Kuni, Kokage No Han $1.32 Hikari No Kuni, Kokage No Han
Year: 1995
Track: 11
Bitrate: 320
Suishin $1.20 Suishin
Year: 1993
Track: 10
Bitrate: 320
Futo $1.44 Futo
Year: 1992
Track: 12
Bitrate: 320
Forest $0.96 Forest
Year: 1987
Track: 8
Bitrate: 320
Kokoro $1.08 Kokoro
Year: 1987
Track: 9
Bitrate: 320