Francis Goya

The Best World Instrumental Hits CD2 $2.88 The Best World Instrumental Hits CD2
Year: 2009
Track: 24
Bitrate: 320
The Best World Instrumental Hits CD1 $2.64 The Best World Instrumental Hits CD1
Year: 2009
Track: 22
Bitrate: 320
Emotion $1.44 Emotion
Year: 2008
Track: 12
Bitrate: 320
Magic Moments $1.92 Magic Moments
Year: 1999
Track: 16
Bitrate: 320
Christmas Album $1.44 Christmas Album
Year: 1996
Track: 12
Bitrate: 192
The Very Best Of Francis Goya $1.92 The Very Best Of Francis Goya
Year: 1994
Track: 16
Bitrate: 320
Bahia Lady (& Carmina) $1.44 Bahia Lady (& Carmina)
Year: 1990
Track: 12
Bitrate: 320
This Is Francis Goya $2.16 This Is Francis Goya
Year: 1986
Track: 18
Bitrate: 320