Edda

Edda Muvek 25 (Nekem Nem Kell Mas) $1.20 Edda Muvek 25 (Nekem Nem Kell Mas)
Year: 1999
Track: 10
Bitrate: 256
Fire & Rain $1.68 Fire & Rain
Year: 1998
Track: 14
Bitrate: 320
Edda Muvek 20 (At Vagyunk Vagva) $1.08 Edda Muvek 20 (At Vagyunk Vagva)
Year: 1997
Track: 9
Bitrate: 256
Edda Muvek 19 (Edda Blues) $0.96 Edda Muvek 19 (Edda Blues)
Year: 1996
Track: 8
Bitrate: 256
Edda Muvek 6 $0.96 Edda Muvek 6
Year: 1994
Track: 8
Bitrate: 256
Edda Muvek 18 (Sziklasziv) $1.20 Edda Muvek 18 (Sziklasziv)
Year: 1994
Track: 10
Bitrate: 256
Edda Muvek 15 (Elveszett Illuziok) $0.96 Edda Muvek 15 (Elveszett Illuziok)
Year: 1993
Track: 8
Bitrate: 256
Edda Muvek 13 $1.20 Edda Muvek 13
Year: 1992
Track: 10
Bitrate: 256
Edda Muvek 12 (Szelvihar) $1.32 Edda Muvek 12 (Szelvihar)
Year: 1991
Track: 11
Bitrate: 256
Gyozni Fogunk! $1.20 Gyozni Fogunk!
Year: 1990
Track: 10
Bitrate: 320
Edda Muvek 7 (Valtozo Idok) $0.96 Edda Muvek 7 (Valtozo Idok)
Year: 1987
Track: 8
Bitrate: 256
Edda Muvek 5 (Koncert 1985) $0.96 Edda Muvek 5 (Koncert 1985)
Year: 1985
Track: 8
Bitrate: 256
Edda Muvek 8 (Szaga Van) $1.20 Edda Muvek 8 (Szaga Van)
Year: 1985
Track: 10
Bitrate: 320
Edda Muvek 3 $0.96 Edda Muvek 3
Year: 1983
Track: 8
Bitrate: 256
Edda Muvek 2 $0.96 Edda Muvek 2
Year: 1981
Track: 8
Bitrate: 256
Edda Muvek $1.08 Edda Muvek
Year: 1980
Track: 9
Bitrate: 256