????????

??? (take no yu) $1.32 ??? (take no yu)
Year: 2005
Track: 11
Bitrate: 194